Meni: Dokumenti

Robni dokumenti se sastoje iz forme za unos podataka u gornjem delu i tabele sa unetim stavkama u donjem delu prozora.

Dokumenti

Forma se sastoji iz dva ili više jezičaka. Prvi jezičak služi za unos robne stavke. Izuzetak je popis kod koga je stavka popisni list koji služi za unos popisane robe. Drugi jezičak je Zaglavlje dokumenta. Neki dokumenti sadrže dodatne jezičke. Neka polja u ovim jezičcima su obavezna i dokument neće moći da se sačuva dok se ne unesu.

Desno od forme je tabela sa finansijskim vrednostima za izabranu stavku iz tabele i ukupne vrednosti na nivou dokumenta. Ispod ukupnih vrednosti na nekim dokumentima mogu da se pojave prečice do povezanih dokumenata (nivelacija, prenosnica) ili dodatne komande.

Numerisanje dokumenata

Novom dokumentu se broj ne zadaje unapred. Nakon otvaranja prozora dokumenta iz menija, novi dokument je spreman za unos podataka i ima oznaku NOVI. Dokumentu će broj biti dodeljen kada bude sačuvan. Komanda za čuvanje se zadaje iz menija Datoteka > Sačuvaj, klikom na dugme Sačuvaj toolbar-a ili kombinacijom Ctrl S. Dokumentima se brojevi dodeljuju automatski od broja 1 posebno za svaki tip dokumenta.
Sačuvani dokument se može korigovati i dopunjavati novim stavkama jednako kao i novi dokument. Ukoliko su unete izmene treba ponovo zadati komandu za čuvanje. Ako izmene nisu sačuvane, prilikom zatvaranja prozora program će upozoriti korisnika o ovome i ponuditi mogućnost da se dokument sačuva ili ne.
Da bi se počela izrada novog dokumenta istog tipa treba zadati komandu Novi dokument iz menija Datoteka, klikom na dugme Novi dokument toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl N.

Za otvaranje starog, proknjiženog dokumenta pogledati Otvaranje dokumenta.

Unos i ispravka stavki

Stavka se unosi izborom artikla za koji se radi, unosom podataka stavke i klikom na dugme U redu.

Za ispravku unetih podataka potrebno je u tabeli stavku čiji se podaci menjaju označiti klikom miša ili strelicama na tastaturi. Podaci stavke će biti preneti u formu za unos podataka, a desno u tabeli ukupnih vrednosti biće prikazan broj stavke i njene vrednosti. Nakon korekcije podataka treba ponovo kliknuti na dugme u redu.

Napomena: Ukoliko je stavka označena i njeni podaci preneti u formu, a želi se unos nove stavke, ne treba unositi podatke nove stavke, jer je to u stvari korigovanje selektovane. Može se kliknuti na dugme U redu, kada se stavka zapisuje i automatski prelazi na unos nove, ali je bolji način da se zada komanda Dodaj iz menija Uređivanje, klikom na dugme Dodaj iz toolbar-a ili pritiskom na taster Insert.
Brisanje stavke se zadaje iz tabele stavki komandom Obriši iz menija Uređivanje ili tasterom Delete.
Pored brisanja, tabele omogućavaju veći broj aktivnosti nad njihovim sadržajem. Pogledati: Tabele


Sadržaj | Opšta načela