12.08.2018

POPDV evidencija

POPDV evidencija je organizovana kao posebna evidencija u kojoj je svako knjiženje povezano s nekim drugim knjiženjem u Dolapu, tako da nije omogućeno direktno knjiženje u POPDV evidenciju, već se to radi kroz druge dokumente. Pročitajte više...

01.01.2014

Novi Dolap starter program

Za svaku poslovnu godinu se kreira zasebna Dolap baza podataka, a kako je i sam program Dolap različit za različite poslovne godine, pokretanje programa Dolap nije direktno, već se prethodno pokreće program Dolap starter (DoLncr.exe) u okviru koga se bira za koju poslovnu godinu će biti pokrenut Dolap. Ovaj program je sa verzijom Dolapa 0.931 proširen i dobio je dodatne zadatke.

Dolap uređivanje baza podataka

Pročitajte više...

24.11.2013

Godišnji popis

Obaveza je da se popis robe uradi 31. decembra, ali u vreme prazničnih dana, kada je promet povećan, vrlo je problematično organizovati ga. Idealno bi bilo da se popis uradi ranije u toku decembra, a da se onda iz prometa izvede njegovo stanje na dan 31.12. U Dolapu se uz formulu i par kopiranja i importovanja podataka ovo može uraditi za nekoliko minuta. Pročitajte više...

10.11.2013

Ujednačavanje cena u prodavnicama

Program Dolap, korisnički definisanim kolonama, filterom poslovnih objekta i kopiranjem i importovanjem podataka omogućava efikasno upravljanje poslovnim podacima. Kreativnom upotrebom ovih alata postišu se ogromne uštede vremena. Na primeru ujednačavanja cena u dve prodavnice može se steći uvid u korišćenje ovih tehnika. Recimo da imamo dva maloprodajna objekta i kod određenog broja artikala, što zbog namere, što zbog grešaka, cene nisu jednake i želimo da cene u Prodavnici 2 izjednačimo sa cenama u Prodavnici 1.
Prvo nalazimo artikle, tj. formiramo listu artikala kod kojih se cene razlikuju, tako što u Prodavnici 1 otvorimo lager listu (Evidencije > Roba), izlistamo artikle samo tekućeg poslovnog objekta i iz Filtera objekata dodamo prikaz podataka robe iz Prodavnice 2.

Filter objekata - opcije


Pročitajte više...

14.10.2013

Prenos podataka između tabela u Dolapu II put

U prethodnom blogu Prenos podataka izmeÄ‘u tabela u Dolapu je pomenuto da postoji namera se da lepljenje (paste) podataka realizuje u dokumentima. Od verzije 0.928 ono je realizovano u sve robne dokumente sem povratnica. Obzirom da je lepljenje podataka u Dolap moguće samo ako su podaci kopirani iz samog Dolapa, tj. nije moguće lepljenje podataka iz drugih programa, niti će biti moguće u budućnosti, ova verzija donosi mogućnost preuzimanja podataka iz drugih programa preko CSV fajlova, o Ä?emu će biti reÄ? kasnije u ovom tekstu. Sve ??to se odnosi na lepljenje podataka va??i i za import podataka iz fajla, jer se u osnovi radi o istoj stvari sa jednim meÄ‘ukorakom – mapiranje CSV fajla. Pročitajte više...