Komanda za brisanje dokumenata ne postoji, ali se poslednji dokument bilo kog tipa može u potpunosti obrisati, tako što se obrišu sve stavke; kod kalkulacije treba obrisati i zaduženja dobavljača, a zatim zadati komandu za čuvanje. Program će pitati da li se želi čuvanje praznog dokumenta. Ukoliko se odgovori odrečno dokument će biti uklonjen.

Ako dokument ima povezani dokument (prenosnica ili nivelacija) biće obrisan i povezani dokument pod uslovom da je i on poslednji od svog tipa dokumenata. Ukoliko nije, povezani dokument će ostati, ali bez stavki i sa vrednostima 0.

Savet

Sve stavke dokumenta se mogu obrisati odjednom tako što se sve označe i zada komada za brisanje (taster Delete). Označavanje svih stavki je moguće mišem tako što se klikne na prvu, a zatim, držeći pritisnut taster Shift klikne na poslednju. Drugi način je komada Označi sve iz menija Uređivanje i treći, najbrži je kombinacijom tastera Ctrl A (fokus mora biti u tabeli, tj. prethodno kliknuti mišem bilo gde u tabeli).

Ako je potrebno brisanje više dokumenata, brisati ih unazad od poslednjeg, pošto samo poslednji može da se ukloni, nakon čega prethodni postaje poslednji.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti