Kod prenosa robe između poslovnih objekata knjiži se dokument Prenosnica u objektu iz koga se roba prenosi, dok se u objektu u koji se roba prenosi knjiži Kalkulacija koja se označava kao interna prijemnica, čime se ona od obične kalkulacije razlikuje po tome što se ne unosi zaduženje dobavljača i ne pojavljuje se PDV zaduženje.

Interna prijemnica

Program Dolap je inicijalno podešen da se prenosnice generišu automatski izradom kalkulacije (interne prijemnice). Korigovanjem knjižene kalkulacije automatski se koriguje i prenosnica.

Da bi ovo bilo moguće potrebno je da se za oba poslovna objekta kreira komitent i da se komitentima unesu kategorije Interni kupac / dobavljač kada ih treba povezati sa bazom svog objekta. U podacima o komitentu unosi se naziv i adresa poslovnog objekta za koji se otvara kako bi se kod pretraživanja lakše pronašao.

U zaglavlju kalkulacije šifra internog dobavljača se unosi pre unosa robnih stavki. Naknadna promena nije moguća jer u toku izrade interne prijemnice u formi za unos robe biće prikazivani artikli sa podacima poslovnog objekta iz kog se robe prenosi, dok se kod obične kalkulacije prikazuju podaci o artiklima iz tekućeg objekta.

Ukoliko nisu definisani interni kupci/dobavljači za oba poslovna objekta između kojih se prenosi roba, neće biti moguće knjiženje interne prijemnice dok se ne promeni podešavanje programa i isključi automatska prenosnica. Ovo je preporučljivo samo u slučaju da se evidencije o objektu iz koga se roba prenosi ne vode u okviru Dolapa, pa nije ni moguć automatski prenos.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti