Meni: Datoteka > Otvori

Proknjiženi dokument može da se otvori sa ciljem da se pregleda, štampa ili da se koriguje. Potrebno je da se prethodno iz menija Dokumenti otvori forma željenog dokumenta.
Dokument se otvara komadom Otvori iz menija Datoteka ili klikom na dugme Otvori dokument toolbar-a.

Otvoranje dokumenta

U polju Otvoriti: unosi se broj starog dokumenta. Kako program sam numeriše dokumente počev od broja 1, ovaj broj ne može biti 0 i ne može biti veći od prikazanog broja poslednjeg dokumenta.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti