Dokumenti:
  • kalkulacija
  • nivelacija cena
  • početno stanje
formiraju prodajnu cenu artikla i prilikom knjiženja novog dokumenta prodajne cene artikla će biti automatski preuzete iz dokumenta.

Kod ispravke starog, knjiženog dokumenta ako se promeni prodajna cena, njegovim knjiženjem prodajna cena artikla može da se promeni ili da ostane tekuća. Ovo zavisi od hronologije dokumenta na kartici robne kartice. Ukoliko je to poslednji dokument od ova tri tipa dokumenata na kartici artikla, cena će biti zamenjena. Na primer ako se proknjiži kalkulacija i odmah nakon toga utvrdi da ima greška na njoj i ispravkom se formira nova prodajna cena artiklu, cena će biti prihvaćena kao nova cena. Međutim, ako je kalkulacija davnašnja i nakon nje je bilo više robnih promena, ulaza ili nivelacija, kalkulacija će biti sačuvana sa izmenjenom cenom, ali tekuća cena neće biti promenjena.

Ukoliko na kartici iza dokumenta ima robnih promena koje su nekog drugog tipa (račun, otpis), a nema ni jedne od ova tri tipa, tekuća cena će biti promenjena, ali će ovi dokumenti ostati sa prethodnom cenom. Potrebno je ili korigovati te dokumente ili uraditi nivelaciju ako se želi da robne kartice budu bez finansijskih razlika.

U tabeli kalkulacije i nivelacije postoji kolona Promena cene koja će nakon knjiženja dokumenta biti popunjena oznakom X da li je cena prihvaćena kao tekuća ili ne. Ukoliko se ne želi promena cene, a promenjena je ili obrnuto, prodajne cene artiklima treba uneti ručno. Podaci robe u objektu


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti