Meni: Datoteka > Sačuvaj kao

Svi dokumenti i izveštaji mogu da se sačuvaju u fajl u nekoliko standardnih formata. Komanda se zadaje iz menija Datoteka ili iz padajuće liste toolbar-a kod dugmeta Sačuvaj i klikom na dugme Sačuvaj kao, nakon čega se pojavljuje standardni dijalog za snimanje fajlova u okviru kojeg se bira folder gde će fajl biti sačuvan i tip fajla.
Program Dolap nudi snimanje u sledeće tipove (formate) fajlova:
  • CSV fajl (*.csv)
  • Tekstualni fajl (*.txt)
  • FoxBASE+/dBASE III PLUS (*.dbf)
  • Visual FoxPro (*.dbf)
  • CSV za Galeb M55 (*.csv)
Snimanje tabela iz Dolap-a može biti u različite svrhe – slanje fajlova na mail, dodatna obrada podatka, importovanje podataka u druge programe.

CSV (Comma separated values) je široko prihvaćen format za razmenu podataka između programa. Može da se otvori iz Excel-a i drugih spreadsheet programa, kao i da se sačuva iz njih. Program Dolap takođe importuje podatke iz fajlova ovog formata, tako da se ovaj format može upotrebiti za eksport podataka iz Dolapa, njihovu obradu u Excel-u, a zatim ponovni import u Dolap.
Za importovanje podataka može biti pogodniji tekstualni fajl ili široko rasprostranjeni dBASE fajlovi. Tekstualni fajlove se iz Dolapa snimaju sa fiksnom širinom polja.

CSV za Galeb M55

Ovo je standardni CSV fajl, ali je prilagođen fiskalnoj kasi Galeb M55, koji služi za kao ulazni fajl upravljačkog programa ove kase za programiranje artikala na njoj. Upravljački program kase Galeb M55 se može preuzeti sa sajta proizvođača kase.
Snimanje u ovaj format je moguće samo iz tabela čiji redovi sadrže artikle – lager lista, robni dokumenti itd. Posebna pogodnost je što je eksport moguć iz robnih dokumenta, jer u situaciji kada se ima veliki broj artikla, a imajući u vidu sporost serijske veze sa kasom, programiranje svih artikala može da bude vremenski zahtevan posao. Nakon inicijalnog programiranja celokupne lager liste artikala, eksportuju se podaci samo novih kalkulacija i nivelacija cena, tj. samo novi artikli i oni koji su promenili cenu i samo te izmene prenose u kasu.
Pošto dolazi do odsecanja naziva artikla zbog ograničenja kase, postoji mogućnost dupliranja naziva, a što nije dozvoljeno na fiskalnim uređajima. Program Dolap vodi računa o tome, tako što će prilikom prvog eksportovanja za Galeb M55 formirati zasebnu evidenciju o nazivima artikala na kasi na osnovu koje će za svaki artikal formirati jedinstveni naziv.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti