Kod knjiženje sledećih dokumenata:
  • kalkulacija
  • račun
  • povratnica od kupaca
  • kasa račun
program može generisati automatsku nivelaciju cena. U zavisnosti od potreba, svaki tip automatskih nivelacija se može uključiti i isključiti iz podešavanja programa. Za više informacija o automatskim nivelacijama pogledati podešavanja programa.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti