12.08.2018

POPDV evidencija

POPDV evidencija je organizovana kao posebna evidencija u kojoj je svako knjiženje povezano s nekim drugim knjiženjem u Dolapu, tako da nije omogućeno direktno knjiženje u POPDV evidenciju, već se to radi kroz druge dokumente. Pročitajte više...

01.01.2014

Novi Dolap starter program

Za svaku poslovnu godinu se kreira zasebna Dolap baza podataka, a kako je i sam program Dolap različit za različite poslovne godine, pokretanje programa Dolap nije direktno, već se prethodno pokreće program Dolap starter (DoLncr.exe) u okviru koga se bira za koju poslovnu godinu će biti pokrenut Dolap. Ovaj program je sa verzijom Dolapa 0.931 proširen i dobio je dodatne zadatke.

Dolap uređivanje baza podataka

Pročitajte više...

14.10.2013

Prenos podataka između tabela u Dolapu II put

U prethodnom blogu Prenos podataka izmeÄ‘u tabela u Dolapu je pomenuto da postoji namera se da lepljenje (paste) podataka realizuje u dokumentima. Od verzije 0.928 ono je realizovano u sve robne dokumente sem povratnica. Obzirom da je lepljenje podataka u Dolap moguće samo ako su podaci kopirani iz samog Dolapa, tj. nije moguće lepljenje podataka iz drugih programa, niti će biti moguće u budućnosti, ova verzija donosi mogućnost preuzimanja podataka iz drugih programa preko CSV fajlova, o čemu će biti reč kasnije u ovom tekstu. Sve Å¡to se odnosi na lepljenje podataka važi i za import podataka iz fajla, jer se u osnovi radi o istoj stvari sa jednim meÄ‘ukorakom – mapiranje CSV fajla. Pročitajte više...

26.06.2013

Promena poreske stope u Crnoj Gori

U Crnoj Gori se 1.7.2013 menja viša poreska stopa PDV sa 17% na 19%. Šta je potrebno uraditi u okviru poslovnog knjigovodstvenog programa Dolap pogledati u okviru ovog bloga članak Promena
poreske stope
od 28.9.2012 o promeni stope PDV u Srbiji. Jedina je razlika Å¡to treba umesto 20% primeniti 19%.

02.01.2013

Novine u verziji Dolap 0.9xx

 • Promenjen je korisnički interfejs na prozore sa jezičcima i jedinstvenim tool barom. Na Windows 7 i 8 operativnim sistemima Dolap se pojavljuje kao multi tabbed program na task baru.
  • Moguća je podela ekrana po vertikali ili horizontali na dve grupe prozora sa jezičcima. Podela se radi prevlačenjem naslova nekog prozora prema sredini ekrana za podelu po vertikali ili povlačenjem prema dnu ekrana za podelu po horizontali. Za podelu je potrebno da ima najmanje dva otvorena prozora na aktivnoj povrÅ¡ini.
  • Dodat je docking panel za izbor preduzeća i poslovnog objekta. Podesive je veličine, može da bude statičan, da se sam sakriva nakon izbora (autohide) ili da bude lebdeći prozor (floating). Moguće je se zalepi za bilo koju od četiri stranice radne povrÅ¡ine, za Å¡ta je potrebno prethodno da se ukine autohide i da prenese miÅ¡em na željenu poziciju. Za jedno preduzeće sa samo jednim poslovnim objektom ovaj prozor može da se ukine, poÅ¡to se objekat automatski aktivira. Prozor se vraća iz menija Prikaz.
  • PodeÅ¡avanja poslovnog objekta su moguća desnim klikom na objekat iz panela Poslovni objekti.
  • Iz padajućeg menija tool bara moguća je njegova kustomizacija.
 • Sve tabele sada imaju mogućnost sortiranja, filtriranja, izbor kolona i sumiranje po kolonama. Pored ovoga dodato je:
  • RasporeÄ‘ivanje kolona prevlačenjem njihovih naslova u levo ili desno. Raspored će biti upamćen. Izborom komande „Podrazumevano“ iz dijaloga za izbor kolona raspored se vraća na originalni.
  • Kreiranje novih kolona na osnovu postojećih ubacivanjem formule. Formule se piÅ¡u korišćenjem aritmetičkih operacija nad imenima postojećih kolona čija imena moraju da budu u okviru dva znaka %. Postoji mogućnost izbora kolona i njenog ubacivanja u formulu da se ne bi pisala. Korisničke kolone mogu da učestvuju u formuli u novoj koloni. Ograničenje je da vrednost iz novije kolone ne može da učestvuje u starijoj. Pored aritmetičkih operacija dozvoljene su zagrade i funkcije. Može da se sakrije kao i ugraÄ‘ene kolone. Pamti se dok korisnik ne zada komandu za brisanje kolone.
  • U meniju Å¡tampanja postoji izbor četiri vrste Å¡tampanja:
   • Å tampanje ugraÄ‘ene forme, ako je ima. Ovo je podrazumevani način Å¡tampanja. Nemaju svi prozori ugraÄ‘enu formu. Imaju je dokumenti (kalkulacija, nivelacija…)
   • Å tampanje tabele. Biće Å¡tampano ono Å¡to je prikazano na ekranu sa rasporedom koji je napravio korisnik, uključenim ili isključenim kolonama i kolonama koje je korisnik napravio formulom. Ovo je podrazumevano Å¡tampanje za prozore koji nemaju ugraÄ‘enu formu. Nije joÅ¡ uvek implementirano u sve prozore.
   • Å tampanje Å¡ablonom je Å¡tampanje u grafičkom režimu prema Å¡ablonu koji se nacrta u editoru Å¡ablona. Sada za sve tabele može da se izradi Å¡ablon. Trenutno nema novih primera, sem postojećih od ranije. Ovo je podrazumevano Å¡tampanje ako ga korisnik postavi za takvo iz menija UreÄ‘ivanje.
   • Å tampanje izabranim Å¡ablonom. Ako postoji viÅ¡e Å¡ablona za odreÄ‘eni dokument ovde može da se izabere Å¡tampanje preko nekog koji nije podrazumevani.
  • Kod izrade Å¡ablona sada je moguće da se proba izgled Å¡tampanog dokumenta bez snimanja unetih izmena.
 • Izbor aktivnog poslovnog objekta ne zatvara postojeće prozore, tj. sada su svi objekti aktivni.
 • Dodat je novi izveÅ¡taj Promet robe po dokumentima u koji dokumenti mogu da se dodaju direktno, desnim klikom da se poÅ¡alju iz neke liste (specifikacija, kartica komitenata…) ili pastovanjem. Prikazuje zbirni promet po artiklima iz izabranih dokumenata. Radi za sve poslovne objekte ako su dokumenti iz različitih objekata. IgnoriÅ¡e redove koji nisu robni dokumenti, tako da nije neophodna samo njihova selekcija, npr. iz kartice komitenta.
 • PoboljÅ¡ano je interno keÅ¡iranje fajlova rad veće brzine upisa i čitanja. Nije u potpunosti implementirano.
 • Dodata je evidencija osnovnih jedinica koje se pridružuju artiklu. Unosom količine artikla za osnovnu jedinicu, na etiketama može da se Å¡tampa cena za osnovnu jedinicu, npr. kg, m2 itd.