12.08.2018

POPDV evidencija

POPDV evidencija je organizovana kao posebna evidencija u kojoj je svako knjiženje povezano s nekim drugim knjiženjem u Dolapu, tako da nije omogućeno direktno knjiženje u POPDV evidenciju, već se to radi kroz druge dokumente. Pročitajte više...

24.11.2013

Godišnji popis

Obaveza je da se popis robe uradi 31. decembra, ali u vreme prazničnih dana, kada je promet povećan, vrlo je problematično organizovati ga. Idealno bi bilo da se popis uradi ranije u toku decembra, a da se onda iz prometa izvede njegovo stanje na dan 31.12. U Dolapu se uz formulu i par kopiranja i importovanja podataka ovo može uraditi za nekoliko minuta. Pročitajte više...

10.11.2013

Ujednačavanje cena u prodavnicama

Program Dolap, korisnički definisanim kolonama, filterom poslovnih objekta i kopiranjem i importovanjem podataka omogućava efikasno upravljanje poslovnim podacima. Kreativnom upotrebom ovih alata postižu se ogromne uštede vremena. Na primeru ujednačavanja cena u dve prodavnice može se steći uvid u korišćenje ovih tehnika. Recimo da imamo dva maloprodajna objekta i kod određenog broja artikala, što zbog namere, što zbog grešaka, cene nisu jednake i želimo da cene u Prodavnici 2 izjednačimo sa cenama u Prodavnici 1.
Prvo nalazimo artikle, tj. formiramo listu artikala kod kojih se cene razlikuju, tako što u Prodavnici 1 otvorimo lager listu (Evidencije > Roba), izlistamo artikle samo tekućeg poslovnog objekta i iz Filtera objekata dodamo prikaz podataka robe iz Prodavnice 2.

Filter objekata - opcije


Pročitajte više...

14.10.2013

Prenos podataka između tabela u Dolapu II put

U prethodnom blogu Prenos podataka izmeÄ‘u tabela u Dolapu je pomenuto da postoji namera se da lepljenje (paste) podataka realizuje u dokumentima. Od verzije 0.928 ono je realizovano u sve robne dokumente sem povratnica. Obzirom da je lepljenje podataka u Dolap moguće samo ako su podaci kopirani iz samog Dolapa, tj. nije moguće lepljenje podataka iz drugih programa, niti će biti moguće u budućnosti, ova verzija donosi mogućnost preuzimanja podataka iz drugih programa preko CSV fajlova, o čemu će biti reč kasnije u ovom tekstu. Sve Å¡to se odnosi na lepljenje podataka važi i za import podataka iz fajla, jer se u osnovi radi o istoj stvari sa jednim meÄ‘ukorakom – mapiranje CSV fajla. Pročitajte više...

12.08.2013

Prenos podataka između tabela u Dolapu

U cilju povećanja produktivnosti rada u programu Dolap, predviđena je mogućnost da se podaci iz jedne tabele programa prenesu u neku drugu tabelu sa ciljem izrade novog dokumenta, dobijanja izveštaja ili štampanja. Podaci se prenose na dva načina koji su kompatibilni:
  • Klikom na komandu PoÅ¡alji u… iz kontekstnog menija tabele
  • Kopiranjem preko clipboard-a
Komanda Pošalji u...

Razlika je što se u prvom slučaju prozor tabele u koju se podaci prenose automatski otvara, a u drugom slučaju je potrebno ručno iz menija otvoriti tabelu, a zatim zadati komandu Nalepi, te je prvi način efikasniji. Kopiranje preko clipboard-a se koristi kada je tabela već otvorena i potrebno je da se dopuni dodatnim podacima.

Primer tabele u koju treba prenositi podatke je izveÅ¡taj Promet robe, koji se nalazi u meniju IzveÅ¡taji > Roba > Promet robe i daje pregled nabavke, prodaje i vrednosti zaliha artikala za zadati period. Pročitajte više...