Arhiva blogova

Lista naslova svih objavljenih blogova o knjigovodstvenom programu Dolap. Sadrže novosti o programu, savete i opšte informacije o upotrebi računara u poslovne svrhe.

12.08.2018


12.08.2018 POPDV evidencija

01.01.2014


01.01.2014 Novi Dolap starter program

24.11.2013


24.11.2013 Godišnji popis

10.11.2013 Ujednačavanje cena u prodavnicama

14.10.2013


14.10.2013 Prenos podataka između tabela u Dolapu II put

12.08.2013


12.08.2013 Prenos podataka između tabela u Dolapu

03.08.2013 KorisniÄ?ke kolone

22.07.2013


22.07.2013 ? tampanje bar-kodova

02.07.2013 Prikaz zbira ćelija kolone

26.06.2013


26.06.2013 Promena poreske stope u Crnoj Gori

22.01.2013


22.01.2013 Cene za osnovnu jedinicu mere

20.01.2013 Poslovni objekti

02.01.2013 Novine u verziji Dolap 0.9xx

28.09.2012


28.09.2012 Promena poreske stope PDV

23.06.2008


23.06.2008 Visual Studio 2008

01.05.2008


01.05.2008 TaÄ?ka na srpskoj tastaturi

29.04.2008


29.04.2008 Bar-kodovi sa digitalnih vaga

03.04.2008 Dolap.rs

01.04.2007


01.04.2007 Dolap v0.853

24.03.2007


24.03.2007 Letnje i zimsko raÄ?unanje vremena

17.03.2007 Celi brojevi

11.03.2007 Slanje dokumenata emailom

09.03.2007 ? abloni za ??tampanje

08.03.2007 Priprema grafiÄ?kog logoa za Sfs

08.03.2007 MatriÄ?ni ??tampaÄ?i