01.01.2014

Novi Dolap starter program

Za svaku poslovnu godinu se kreira zasebna Dolap baza podataka, a kako je i sam program Dolap različit za različite poslovne godine, pokretanje programa Dolap nije direktno, već se prethodno pokreće program Dolap starter (DoLncr.exe) u okviru koga se bira za koju poslovnu godinu će biti pokrenut Dolap. Ovaj program je sa verzijom Dolapa 0.931 proširen i dobio je dodatne zadatke.

Dolap uređivanje baza podataka

Glavna novina je uređivanje baza podataka i centralizovani pristup do više baza ako ih ima. Obzirom da program Dolap bazi podataka (za sada) pristupa preko fajl sistema, baza se lako može kopirati na neku drugu lokaciju kako na lokalnom računaru, tako i kroz mrežu. Ovo je pogodno ako se želi da se nešto proba u programu, a da se to ne radi nad stvarnim podacima. Kopija podataka se još može koristiti za trening rada u programu, da se ponese sa sobom na prenosnom računaru ili ako se pristupa preko spore veze (preko interneta) da se iskoristi za izradu većeg broja izveštaja, gde bi ukupno vreme njihove izrade preko sporog linka bilo mnogo duže od vremena izrade kopije. Takođe iz razloga razmene podataka sa drugim licima za koja se vode podaci, bolje je njihovu bazu izdvojiti u zaseban folder ili na zaseban računar koji će imati ulogu servera. Sve ove manipulacije sa bazama podataka su sada dostupe iz starter programa.
Sada se pored izbora poslovne godine bira i baza za koju će program biti pokrenut.

Druga novina je u vezi sa izmenom programa Dolap koji se sada instalira na svaki računar u mreži, što ranije nije bio slučaj. Razlog je što se kod pokretanja programa kroz mrežu prenosi izvršna datoteka i time usporava pokretanje programa, dok je kod pokretanja preko interneta ovo potpuno neprihvatljivo. Sada se program startuje sa lokalnog diska računara, a podacima pristupa preko mreže. Dodatni razlog je vezan da rad sa više baza. Osnovan ideja je da se program instalira u Program files i ista izvršna datoteka koristi za rad sa više baza. Pored ovoga, Dolap više nije vezan za poslovnu godinu, tj. ista se verzija programa može koristiti neograničeno. Stoga se sada otvaranje baze za novu poslovnu godinu zadaje iz starter programa koji kreira novu bazu i pravi kopiju izvršnih datoteka za novu godinu. Instalacija programa Dolap nije više potrebna za otvaranje nove poslovne godine, tj. instalira se samo kad ima nova verzija.

Za više informacija o novom starter programu pogledati on-line uputstvo.

  
Postavljeno: 01.01.2014 - 15:00


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.