02.01.2013

Novine u verziji Dolap 0.9xx

 • Promenjen je korisnički interfejs na prozore sa jezičcima i jedinstvenim tool barom. Na Windows 7 i 8 operativnim sistemima Dolap se pojavljuje kao multi tabbed program na task baru.
  • Moguća je podela ekrana po vertikali ili horizontali na dve grupe prozora sa jezičcima. Podela se radi prevlačenjem naslova nekog prozora prema sredini ekrana za podelu po vertikali ili povlačenjem prema dnu ekrana za podelu po horizontali. Za podelu je potrebno da ima najmanje dva otvorena prozora na aktivnoj površini.
  • Dodat je docking panel za izbor preduzeća i poslovnog objekta. Podesive je veličine, može da bude statičan, da se sam sakriva nakon izbora (autohide) ili da bude lebdeći prozor (floating). Moguće je se zalepi za bilo koju od četiri stranice radne površine, za šta je potrebno prethodno da se ukine autohide i da prenese mišem na željenu poziciju. Za jedno preduzeće sa samo jednim poslovnim objektom ovaj prozor može da se ukine, pošto se objekat automatski aktivira. Prozor se vraća iz menija Prikaz.
  • Podešavanja poslovnog objekta su moguća desnim klikom na objekat iz panela Poslovni objekti.
  • Iz padajućeg menija tool bara moguća je njegova kustomizacija.
 • Sve tabele sada imaju mogućnost sortiranja, filtriranja, izbor kolona i sumiranje po kolonama. Pored ovoga dodato je:
  • Raspoređivanje kolona prevlačenjem njihovih naslova u levo ili desno. Raspored će biti upamćen. Izborom komande „Podrazumevano“ iz dijaloga za izbor kolona raspored se vraća na originalni.
  • Kreiranje novih kolona na osnovu postojećih ubacivanjem formule. Formule se pišu korišćenjem aritmetičkih operacija nad imenima postojećih kolona čija imena moraju da budu u okviru dva znaka %. Postoji mogućnost izbora kolona i njenog ubacivanja u formulu da se ne bi pisala. Korisničke kolone mogu da učestvuju u formuli u novoj koloni. Ograničenje je da vrednost iz novije kolone ne može da učestvuje u starijoj. Pored aritmetičkih operacija dozvoljene su zagrade i funkcije. Može da se sakrije kao i ugrađene kolone. Pamti se dok korisnik ne zada komandu za brisanje kolone.
  • U meniju štampanja postoji izbor četiri vrste štampanja:
   • Štampanje ugrađene forme, ako je ima. Ovo je podrazumevani način štampanja. Nemaju svi prozori ugrađenu formu. Imaju je dokumenti (kalkulacija, nivelacija…)
   • Štampanje tabele. Biće štampano ono što je prikazano na ekranu sa rasporedom koji je napravio korisnik, uključenim ili isključenim kolonama i kolonama koje je korisnik napravio formulom. Ovo je podrazumevano štampanje za prozore koji nemaju ugrađenu formu. Nije još uvek implementirano u sve prozore.
   • Štampanje šablonom je štampanje u grafičkom režimu prema šablonu koji se nacrta u editoru šablona. Sada za sve tabele može da se izradi šablon. Trenutno nema novih primera, sem postojećih od ranije. Ovo je podrazumevano štampanje ako ga korisnik postavi za takvo iz menija Uređivanje.
   • Štampanje izabranim šablonom. Ako postoji više šablona za određeni dokument ovde može da se izabere štampanje preko nekog koji nije podrazumevani.
  • Kod izrade šablona sada je moguće da se proba izgled štampanog dokumenta bez snimanja unetih izmena.
 • Izbor aktivnog poslovnog objekta ne zatvara postojeće prozore, tj. sada su svi objekti aktivni.
 • Dodat je novi izveštaj Promet robe po dokumentima u koji dokumenti mogu da se dodaju direktno, desnim klikom da se pošalju iz neke liste (specifikacija, kartica komitenata…) ili pastovanjem. Prikazuje zbirni promet po artiklima iz izabranih dokumenata. Radi za sve poslovne objekte ako su dokumenti iz različitih objekata. Ignoriše redove koji nisu robni dokumenti, tako da nije neophodna samo njihova selekcija, npr. iz kartice komitenta.
 • Poboljšano je interno keširanje fajlova rad veće brzine upisa i čitanja. Nije u potpunosti implementirano.
 • Dodata je evidencija osnovnih jedinica koje se pridružuju artiklu. Unosom količine artikla za osnovnu jedinicu, na etiketama može da se štampa cena za osnovnu jedinicu, npr. kg, m2 itd.

  
Postavljeno: 02.01.2013 - 09:57


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.