22.07.2013

Å tampanje bar-kodova

Program Dolap ima mogućnost da korisnik za svaku vrstu dokumenta ili izveÅ¡taja dizajnira vlastiti Å¡ablon za Å¡tampanje. Å tampanje preko Å¡ablona je u grafičkom režimu, Å¡to omogućava da Å¡ablon može da sadrži grafičke elemente, slike, uključujući logo ili memorandum firme, izbor bilo kog fonta koji postoji u sistemu uz izbor veličine i oblika slova, kao i Å¡tampanje u koloru. Pored ovoga, Dolap ima mogućnost generisanja bar-kodova, tako da u okviru Å¡ablona, korisnik može za svaki podatak da uključi mogućnost da se on Å¡tampa kao bar-kod: broj dokumenta, datum, Å¡ifra artikla itd. Pročitajte više...

09.03.2007

Å abloni za Å¡tampanje

Počev od verzije 0.852 Dolap omogućava štampanje grafičkih dokumenata na bazi korisnički definisanih šablona. Za sada su podržani računi, predračuni, kasa računi i štampanje etiketa robe. Ovo omogućava da korisnik sam definiše izgled ovih dokumenata. Dobra stvar u vezi ovoga je što korisnik šablone oblikuje u grafičkom okruženju gde odmah vidi izgled dokumenta. Rad se odvija na vrlo sličan način kao u programima za crtanje vektorskih slika, tj. svaki element koji se doda, predstavlja objekat za sebe kome mogu da se menjaju svojstva.

Korisnik ima na raspolaganju sledeće grafičke elemente: linije, pravougaonici, kružnice i elipse, slike (logo firme) i natpisi (slobodan tekst). Pored grafičkih elementa korisnik unosi polja i tabele koji se popunjavaju podacima iz konkretnog dokumenta koji se štampa. Za natpise, polja i tabele korisnik bira vrstu, oblik i veličinu fonta, dok je za sve elemente moguće definisati i boju ukoliko se dokumenti štampaju na kolor štampaču.

Dodatna pogodnost je što šabloni mogu da se sačuvaju u fajl i da se učitaju iz fajla. Na ovaj način korisnici mogu da razmenjuju šablone, da probaju primere koji idu uz program itd.

Štampanje korišćenjem šablona je opciono, tj. stari način štampanja ne samo da je zadržan, već i je podrazumevani. Više detalja u vezi izrade šablona i njihovog korišćenja dato je u Helpu programa.

08.03.2007

Matrični štampači

Program Dolap podržava štampanje ugrađenim fontovima na matričnim štampačima, tj. Dolap može da štampa kao DOS program. Ovakva vrsta štampe je jeftina i brza, zbog čega je pogodna za štampanje interne knjigovodstvene dokumentacije. Da bi program štampao na ovaj način potrebno je neposredno pre štampanja, iz print dijaloga, označiti „štampanje u tekst režimu“. Međutim, ovo ne uspeva uvek, tj. program i dalje štampa u grafičkom režimu. Razlog ove „neposlušnosti“ programa leži u činjenici da instalirani drajver za štampač ne podržava hardverske fontove.

Većina drajvera koji stižu od samog proizvođača štampača podržava hardverske fontove, tj. štampanje sa ugrađenim slovima, dok je situacija kod drajvera koji stižu uz Windows od slučaja do slučaja – neki podržavaju ovu vrstu štampe, a neki ne. U slučaju da štampač ne prihvata štampanje u tekst režimu treba potražiti originalni drajver na sajtu proizvođača. Mada i tu ima problema. Ja nisam uspeo da pronađem originalni Epsonov drajver za popularni Epson LQ-300, tj. sva je prilika da taj drajver uopšte i ne postoji, a njegov Windows drajver ne omogućava tekst režim.

Štampanje u tekst režimu iz Windows programa podrazumeva štampanje u LQ ili NLQ kvalitetu, čime već štampač raspolaže. Najčešće ovaj kvalitet otiska nije potreban, a samo štampanje može da bude prilično sporo. Ne postoji način, ili ga ja nisam našao, kako da se programski naloži drajveru da štampa u draft kvalitetu slova, koji je lošiji, ali je štampanje brže. Međutim, postoji trik sa smanjivanjem kvaliteta slova iz samog drajvera, koji često može da pomogne i kod tekst štampanja. Potrebno je iz kontrolne table otvoriti svojstva (properties) štampača. Većina drajvera omogućava podešavanje kvaliteta štampe koji se izražava brojem tačaka po inču (ppi). Smanjivanjem ovog broja uz par proba, može se pronaći optimalan odnos između brzine i kvaliteta štampe. Kada je reč o štampanju u grafičkom režimu, ovaj parametar uvek ima uticaja i njegovim podešavanjem nekad mogu da se postignu spektakularna ubrzanja štampe, a da pri tome kvalitet ostane zadovoljavajući.