Opšti podaci o robi odnose se na sve poslovne objekte i uneti u okviru bilo kog poslovnog objekta roba postaje vidljiva svim objektima. Roba ne mora biti definisana u svim poslovnim objektima. Roba postaje deo asortimana objekta kada se evidentira kao nova u okviru objekta ili kada se izabere roba koja to nije i odgovori potvrdno na pitanje da li se želi otvaranje kartice robi u okviru tekućeg poslovnog objekta.

Roba jezičci

Opšti podaci robe, koji važe za sva preduzeća i sve poslovne objekte čine podaci iz prva tri jezička dijaloga za unos robe:
  • Opšti podaci
  • Detalji
  • Opis
Podaci koji važe samo za tekući poslovni objekat unose se na jezičcima:
  • Objekat
  • Detalji za objekat

Šifra robe

Šifra je iinicijalno numerička do maksimalno 14 cifara. Iz podešavanja programa može se odobriti unos slova i ostalih znakova. Može biti interna šifra ili bar-kad artikla, što je preporučljiva praksa jer se za identifikaciju artikala može koristiti bar-kod skener.
Ukoliko se unese bar-kod, program će pretražiti pomoćnu bazu od oko 54.000 artikala široke potrošnje i ukoliko artikl bude pronađen, automatski će popuniti naziv i jedinicu mere artikla. Ova baza podataka se može pretraživati po nazivu artikla da bi se pronašao bar-kod robe.

Kako pronaći bar-kod robe?

  1. Otvoriti dijalog za unos nove robe
  2. U polju šifre uneti 0 i pritisnuti Enter.
  3. Otvara se dijalog za pretraživanje pomoćne baze robe.

Alijas

Alijasi su dodatne šifre za artikal. Alijas

Naziv robe

Naziv robe može da ima maksimalno 30 slova/znakova i zbog fiskalnih uređaja mora da bude jedinstven. Program će upozoriti kod unosa novog artikla ako postoji roba sa identičnim nazivom. U tom slučaju treba delimično izmeniti naziv artikla.

Poreska stopa

Poreska stopa se dodeljuje artiklu izborom iz liste koja se prikazuje klikom na taster Stope. Lista poreskih stopa se može prethodno pripremiti izborom iz menija Evidencije > Poreske stope, ali je moguće uneti stope i prilikom evidentiranja prvog artikla.
Napomena: Roba ne može da se evidentira bez dodeljene poreske stope.

Pakovanje robe

Roba može biti definisana kao pakovanje druge robe. Pakovanje nema svoju zalihu i karticu robnih promena. Pakovanja


Sadržaj | Opšta načela | Roba