Program Dolap sadrži pomoćnu bazu sa više 80.000 artikla koja sadrži naziv, jedinicu mere i bar-kod artikla. Ova baza artikala se prvenstveno koristi kod evidentiranja novih artikala. Nakon što se unese bar-kod robe, ukoliko postoji u pomoćnoj bazi, biće automatski popunjen njen naziv i jedinica mere. Međutim ova baza robe se može pretraživati i po nazivu robe kako bi se pronašao bar-kod artikla.

Pretraživač pomoćne baze artikla se otvara iz dijaloga za unos opštih podataka robe tako što u polju šifre treba da bude 0 ili da polje bude prazno i pritisne se taster Enter. Polje šifre je obično prazno kada se unosi novi artikal i kada obično postoji potreba za pretraživanjem pomoćne baze. Ukoliko se želi pretraživanje kada su u dijalogu podaci postojeće robe, treba obrisati šifru i pritisnuti Enter.

Pomoćna baza robe

Dovoljno je uneti nekoliko slova iz bilo kog dela naziva artikla u okviru polja Roba i pritisnuti Enter ili kliknuti na taster Nađi. Svi artikali koji u nazivu sadrže uneti tekst, biće izlistani.

Iz liste artikala izabrati traženu robu i pritiskom na Enter ili duplim klikom šifra će biti preneta u dijalog za unos opših podataka robe.


Sadržaj | Opšta načela | Roba