Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap

Podešavanje evidencija roba.

Nenumerički znakovi u šifri robe

Inicijalno je predviđeno da se šifre robe sastoje isključivo od cifara. U cilju smanjenja grešaka kod unosa šifara, polje šifre ne prihvata druge znakove sem cifara. Ukoliko je potrebno da šifre robe sadrže slova i/ili druge znakove, potrebno je uključiti ovu opciju.

Provera ispravnosti EAN bar koda

Preporuka je da se u programu Dolap za šifre artikala koriste EAN bar-kodovi proizvoda, koji garantuju jedinstvenost šifre na svetskom nivou, a naročito ako se program koristi u maloprodaji gde se za identifikaciju artikala koristi bar-kod skener. U tom slučaju treba uključiti ovu opciju, koja inicijalno nije uključena, kako bi se proveravala tačnost unete šifre prilikom evidentiranja novih artikala. Izdaje se samo obaveštenje da EAN kod nije ispravan, tj. korisnik neće biti sprečen da tako evidentira artikal.

Ne proveravaj ako ima manje od 8 cifara

Iako je broj artikla koji nemaju bar-kod vrlo imali, ipak postoje. Takvim artiklima je potrebno dodeliti interne šifre. Pored ovoga, za robu koja se meri i ako se koristi digitalna vaga koja je povezana na informacioni sistem, takođe treba uvesti interne šifre. Ove šifre uglavnom sadrže manji broj cifara, 4 -5 i time su neispravni EAN kodovi. Ovom opcijom se može isključiti provera šifara koje imaju manje od 8 cifara, pošto su EAN kodovi dužine 8 ili 13 cifara, odnosno UPC (američki) 12 cifara, koji je podskup EAN kodova intrenom dopunom vodećom nulom.
Napomena: Kod unosa 8-cifrenog EAN koda, ako se ispusti cifra, tj. unese 7 cifra, sa ovom isključenom proverom, neće se dobiti obaveštenje o neispravnosti koda. Na korisniku je da odabere da li će „trpeti“ obaveštenja da je kod neispravan kod unosa internih šifara ili će isključiti proveru i 8-cifrene kodove unositi sa povećanom pažnjom.

Ne proveravaj ako sadrži nenumerike

Ukoliko je program podešen da šifre pored cifara mogu da sadrže i slova i druge znakove, može se isključiti provera ispravnosti EAN koda na tim šiframa. EAN kod se sastoji isključivo od cifara, pa samim tim ove šifre ne mogu biti ispravni kodovi i uvek bi se dobijalo obaveštenje o tome.

Klasifikacija robe

Unos strukture klasifikacije robe po grupama i podgrupama. Klasifikacija

Klasifikator robe je obavezan

Biće onemogućen unos artikla ukoliko nije zadato njegovo svrstanje u neku grupu klasifikacije robe.

Pogledati

Klasifikacija robe


Sadržaj | Podešavanja | Dolap