Meni: Evidencije > Poreske stope

Evidencija poreskih stopa omogućava da se unesu važeće stope PDV, da se koriguju, brišu i da se iz izborom iz liste stopa dodeljuju artiklima.

Evidentiranje robe nije moguće ako joj se ne dodeli poreska stopa. Stoga je potrebno da se pre evidentiranja robe unesu važeće poreske stope.

Lista stopa

Za unos novih stopa, korigovanje i brisanje postojećih koriste se tasteri s desne strane liste.
Pogledati: Unos poreskih stopa
Brisanje stope nije dozvoljeno ukoliko postoji makar jedan artikal kome je dodeljena.

Kod dodeljivanja stope robe potrebno je uraditi dupli klik na stopu iz liste ili je označiti i kliknuti na taster U redu.


Sadržaj | Opšta načela | Roba