Meni Evidencije > Roba

Lager lista robe je centralno mesto za upravljanje robom.

Pregled evidentiranih artikala

Lager lista omogućava prikaz liste svih evidentiranih artikala klikom na taster Prikaži svu robu ili prikaz liste artikala evidentiranih u okviru tekućeg poslovnog objekta klikom na taster Samo u objektu. Tabela lager liste sadrži znatno veći broj kolona nego što se inicijalno prikazuju, tj. kolone su sakrivene.

Uređivanje robe

Na ovom mestu je moguće unositi nove artikle, korigovati unete podatke ranije unetih artikla ili ih brisati.
U okviru liste označavanjem artikla klikom miša ili strelicama sa tastature, on biva prebačen u dijalog za izbor robe odakle je moguće korigovati unete podatke. Duplim klikom miša ili pritiskom na taster Enter u okviru liste, biće prikazana kartica robnih promena za označeni artikal.
Unos novih artikala je moguć i importovanjem podataka robe iz fajlova.

Priprema liste robe

Program Dolap omogućava slanje podataka tabele u drugu tabelu ili njihovo kopiranje u dokumente ili izveštaje. Lager lista robe je najpogodnije mesto za pripremu liste artikala za kopiranje u dokument, naročito kada količine u dokumentu treba da budu trenutne zalihe artikla ili približne, tj. mogu se naknadno u okviru dokumenta korigovati. Na primer, potrebno je preostale zalihe robe od nekog dobavljača vratiti dobavljaču – u lager listi se filtrira roba od tog dobavljača, kopiraju svi redovi i zalepe u dokument povratnice.
Lista robe se priprema stavljanjem filtera kolona po različitim kriterijumima, brisanjem suvišnih redova i dodavanjem novih artikala u listu pretraživanjem ili direktnim unosom šifre artikla. Brisanje reda u lager listi nije brisanje artikla, već samo njegovo uklanjanje iz liste.
Iz toolbar-a programa moguće je pretraživanje tabele po bilo kom delu naziva ili bilo kom drugom podatku koji je sadržan u tabeli. Iz toolbar-a je moguće zadati komandu Pronađi sve, kada se označavaju svi redovi koji zadovoljavaju kriterijum pretraživanja. Iz menija Uređivanje, moguće je invertovati označene redove (označeni postaju neoznačeni i obrnuto) i pritiskom na taster Delete u listi ostaju samo artikli koji su pronađeni pretraživanjem.
Lista se može ručno dopuniti artiklima koji ne mogu da se izlistaju po nekom kriterijumu. Potrebno je označiti opciju

Dodaj artikal u listu

nakon čega unosom šifre artikla ili pretraživanjem artikli bivaju dodati u lager listu. Pretraživač robe omogućava označavanje više artikala u listi pogodaka. Svi označeni artikli će biti preneti u lager listu.
Konačno, moguće je višestruko kopiranje lista artikala u isti dokument ili izveštaj ukoliko je najpogodniji način da se roba filtrira po različitim kriterijumima.

Pogledati

Roba
Tabele


Sadržaj | Opšta načela | Roba