Meni: Uređivanje > Nalepi

Ova se komanda koristi za ispisivanje podataka sa clipboard-a na mesto umetanja podataka. Nedostupna je ako na clipboard-u nema podataka. Prečica na tastaturi je Ctrl V.
Program Dolap omogućava kopiranje tabelarnih podataka između različitih delova programa. Na primer, deo liste ili cela lista artikala u okviru nekog dokumenta (kalkulacija, račun,..) ili iz same liste robe može biti označena i kopirana na clipboard, a zatim da se ti artikli prenesu u tabelu nekog drugog dokumenta ili izveštaja. U zavisnosti šta dokument ili izveštaj očekuju podaci mogu da budu odbačeni. Na primer izveštaj o prometu robe očekuje samo šifru robe, pa će biti prihvaćeni podaci kopirani iz svake liste artikala. Međutim, popisni list očekuje pored šifre i količinu robe (može biti prihvaćena i zaliha). Ukoliko su podaci preuzeti iz liste koja ne sadrži količinu (npr. iz pretraživača robe), podaci neće biti prihvaćeni.

Kod upotrebe prečice sa tastature da bi podaci bili prihvaćeni potrebno je da u fokusu bude tabela dokumenta/izveštaja, tj. potrebno je prethodno kliknuti mišem na samu tabelu. Drugi način je zadavanjem komande iz menija Uređivanje ili preko toolbar-a Paste.

Podaci u tabeli neće biti automatski da prepoznati ako su stavljeni na clipboard iz drugih programa, kada je potrebno uraditi mapiranje podataka.

Više informacija o importovanju podataka u program Dolap u odeljku Import podataka.


Sadržaj | Meni | Uređivanje