Pretraživanje robe

Kod pretraživanja robe po nazivu dovoljno je uneti nekoliko slova iz bilo kog dela naziva artikla i pritisnuti Enter ili kliknuti na taster Nađi. Svi artikli koji u nazivu sadrže uneti tekst, biće izlistani.

Iz liste artikala izabrati traženu robu i pritiskom na Enter ili duplim klikom šifra će biti preneta u dijalog za izbor robe.

U okviru pretraživača robe moguće je označiti i više artikala, nakon čega će pretraživač preneti sve izabrane šifre. Međutim, ako se u delu programa odakle je pokrenuto pretraživanje očekuje da korisnik nakon izbora robe unosi neke podatke, onda će biti prihvaćen samo jedan artikal i to poslednji izabrani. Ova opcija je moguća iz izveštaja o prometu robe, štampanja etiketa i slično.

U cilju smanjenja broja pronađenih artikla mogu se označiti opcije pretraživanja:

Samo u tekućem poslovnom objektu

Neće biti prikazani artikli koji nemaju otvorenu robnu karticu u tekućem poslovnom objektu.

Ne prikazuj robu bez zalihe

Ovom se opcijom automatski uključuje i prethodna opcija, jer artikal koji nema karticu u poslovnom objektu, ne može ni imati zalihu.

Ne prikazuj pakovanja drugih artikala

Artikal, posebnom šifrom (bar-kodom) i nazivom, može biti registrovan kao pakovanje druge robe, kada nema svoju robnu karticu. Ovom opcijom se može isključiti pretraživanje takvih artikala.


Sadržaj | Opšta načela | Roba