Meni: Evidencije > Poreske stope

Ovaj dijalog služi za evidentiranje novih i za korigovanje ranije unetih stopa PDV.

Unos poreskih stopa

Fiskalna grupa

Poreskoj stopi koja se evidentira potrebno je pridružiti zakonski propisanu fiskalnu oznaku (A, G, D, Đ, E, Ž, I, J, K ili otkup poljoprivrednih proizvoda za Srbiju i A, B, C, D, E, F za Crnu Goru). Ova se oznaka, zajedno sa procentom poreske stope, štampa na knjigovodstvenoj dokumentaciji.

Naziv

Unosi se naziv po kome se stopa razlikuje u listi. Ovo je posebno značajno ako se ista zakonska stopa evidentira više puta.

Stopa

Unosi se procenat stope PDV.
Iako je procenat PDV određen izborom fiskalne grupe, korisnik sam unosi procenat stope. Ovo daje mogućnost da u slučaju promene visine zakonom propisanih stopa, korisnik može sam da unese izmene.

Razvrstanje stopa

Opšta Opšta stopa PDV
Posebna Posebna stopa PDV
Otkup Otkup poljoprivrednih proizvoda

Vrlo je značajno pravilno odrediti zakonsko razvrstanje unete stope PDV od čega zavisi ispravan rad PDV izveštaja koje generiše program Dolap.
Iako je razvrstanje takođe određeno fiskalnom grupom, može doći do zakonske izmene, te je potrebno da korisnik postavi ovo razvrstanje u skladu sa zakonom.

Program Dolap omogućava da se jedna poreska stopa evidentira više puta sa različitim nazivima. Ovo je pogodno samo u svrhe ako se želi posebno poresko praćenje određene grupe proizvoda, npr. cigareta.
U slučaju promene visine poreskih stopa, one se menjaju u okviru ovog dijaloga nakon čega će se PDV u dokumentima obračunavati po novim stopama za sve artikle kojima je dodeljena ta stopa. Međutim, u slučaju da određeni artikli prelaze iz jedne u drugu fiskalnu grupu, onda je neophodno da se svakom od tih artikala dodeli nova poreska stopa iz dijaloga za unos podataka robe.


Sadržaj | Opšta načela | Roba