Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat

Kod podešavanja programa najvažnije je da se odredi tip poslovnog objekta i način obračuna PDV pre bilo kakvog knjiženja, jer naknadna izmena neće korigovati cene u gotovim dokumentima, već će biti neophodno preraditi kompletnu dokumentaciju. Zbog toga je potrebno pažljivo doneti odluku o ovim parametrima i ne menjati ih kada se jednom postave.
Poslovni objekat može biti:
  • Maloprodaja
  • Velikoprodaja
  • Proizvodnja
  • Komision
  • Uslužne delatnosti

PDV je sadržan u cenama

Za maloprodaju se podrazumeva da je PDV sadržan u cenama dok za velikoprodaju postoji mogućnost izbora za slučaj da se i u velikoprodaji želi formiranje cena sa sadržanim PDV-om. Na osnovu ovoga će se u kalkulaciji odmah uračunavati PDV u cenu ili ne. Takođe, na računu će PDV biti dodat na vrednost robe ili će biti iskazan kao deo vrednosti robe. Cene u internim prenosnicama su uvek bez PDV-a.

Roba se vodi po nabavnim cenama

Velikoprodajne cene mogu biti bez ukalkulisane razlike kada se prodajna cena unosi direktno u toku izrade računa. Kako bi se razlika u ceni pravilno obračunala, potrebno je u podešavanjima nivelacije označiti Generisati automatsku nivelaciju po računu. Program će po svakom računu formirati nivelaciju cena u kojoj će biti iskazana zaračunata razlika u ceni.

Prodaja preko fiskalne registar kase

Ukoliko je maloprodaja registrovana za prodaju preko fiskalne registar kase treba označiti ovu opciju.

PC Kasa je povezana u sistem

Ukoliko se koristi fiskalni štampač Galeb FP-550 (VG-550 za Crnu Goru), koji je povezan na Dolap preko PC Kase, treba uključiti ovu opciju. Ovim će program onemogućiti ručnu izradu računa i istovremeno omogućiti štampanje kasa računa po fiskalnom isečku. Takođe će biti omogućene sve opcije koje se odnose na rad sa dodatnim programom PC kasa za rad sa fiskalnim štampačem Galeb FP-550.
Ukoliko je u upotrebi neka druga kasa koja nije povezana sa Dolapom, polje treba da ostane prazno. Dokument računa će biti dostupan za ručnu izradu i u njegovom zaglavlju će se pojaviti mogućnost stavljanja oznake Plaćeno virmanom, čime se račun ubacuje u Evidenciju izdatih faktura, a koja će biti dostupna u izveštajima.

Napomena

Ukoliko kasa nije u sistemu, u Dolap mogu ručno da se unesu samo kasa računi plaćeni virmanom radi zadovoljavanja zakonske obaveze vođenje Evidencije izdatih faktura. Radi kompletnog praćenja robnog knjigovodstva bilo bi potrebno da se unese celokupna prodaja. To je moguće uz paralelnu prodaju na kasi i u Dolapu ili da se na kraju dana celokupna prodaja sa izveštaja kase unese kao jedan račun. Međutim, ovo je moguće samo kod objekata sa manjim obimom prometa.
Bez evidencije prodaje, robno knjigovodstvo neće biti validno, tako da se u tom slučaju poslovni objekat prati samo finansijski.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat