Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat

Unose se osnovni podaci o poslovnom objektu kod otvaranja novog objekta ili ispravka već unetih podataka.

Oznaka objekta

Oznaka sadrži najviše tri slova ili znaka i obavezno se unosi. Dozvoljeno je da se menja i potrebno je da svaki objekat ima drugačiju oznaku, npr. VLP, MLP, MAG. Oznake se pojavljuju u naslovima dokumenata i po njima se razlikuje kom poslovnom objektu pripada dokument ako ih ima više otvorenih.

Podrazumevani objekat kod pokretanja programa

Ukoliko ima više poslovnih objekata, kod startovanja programa biće automatski izabran kao aktivan objekat sa ovom uključenom opcijom.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat