Meni: Konfiguracija > Podešavanja

Na ovom mestu se nalaze različita podešavanja koja se tiču rada programa. Podeljena su u sledeće grupe:
Sadržaj