Meni: Konfiguracija > Podešavanja

Naziv i podaci poslvnog objekta, podešavanje robne dokumentacije, kase itd.
Sadržaj | Podešavanja