Radi štampanja etiketa robe sa cenama za osnovne jedinice mere ( kg, l, m, m2,… ) u evidenciji robe može da se za svaki artikal unese koja je njegova osnovna jedinica mere i koja je količina osnovne mere sadržana u pakovanju tog artikla. Na primer, ako je osnovana jedinica nekog artikla kilogram, uneće se kg za osnovnu jedinicu i ako je njegova neto težina 250 g, u polju Količina osnovne mere unosi se 0,25. Na osnovu ovih podataka program će sračunati cenu za kilogram ovog artikla.

Cene za osnovnu jedinicu mere

Dovoljno je samo jednom uneti osnovne jedinice mere. Kod unošenja podatka za novi artikal, jedinica mere se izabere iz padajuće liste klikom na strelicu ovog polja. Podaci osnovne jedinice mere i cene artikla za osnovnu jedinicu mere su dostupni u editoru šablona za štampanje i mogu se dodati na šablon za štampanje etiketa. U fajlu Standard.rpt nalazi se primer jednog šablona koji štampa ove podatke. Naziv šablona je Etiketa gondola 3 ISO. Potrebno je da se učita iz fajla (samo sekcija telo), da se sačuva u bazi programa pod istim ili drugim nazivom i da se eventualno koriguje njegov izgled po želji. Primer šablona je sa tri stupca, tj. tri tabele. Šablon se neće štampati ako sve tabele šablona nisu popunjene makar jednim redom, tj. mora minimalno tri artikla da se zadaju da bi se štampale etikete. Podaci o osnovnoj jedinici mere se unose samo jednom za artikal. Prilikom promena cena i štampanja etiketa, cena za osnovnu jedinicu mere se sračunava i štampa na osnovu aktuelne cene artikla. Ukoliko ovi podaci nisu uneti, umesto njih će se štampati stvarna jedinica mere i stvarna cena.


Sadržaj | Opšta načela | Roba