U jezičcima dijaloga za unos robe:
  • Objekat i
  • Detalji za objekat
unose se podaci koji važe samo za tekući poslovni objekat, tj. svaki poslovni objekat ima zasebne kopije ovih podatka o robi.

Podaci robe u objektu

Trenutnu zalihu robe nije moguće uneti jer se ovaj podatak automatski izračunava izradom dokumentacije.

Prodajna cena se automatski upisuje u ovo polje unosom nove kalkulacije, nove nivelacije cena i početnog stanja, dok će nabavna cena biti upamćena izradom nove kalkulacije i početnog stanja. Ukoliko se vrši korekcija ovih dokumenata i pri tome se promeni cena, ona može biti promenjena ali ne uvek, te je potrebno njeno ručno korigovanje na ovom mestu ako je potrebno da se promeni aktuelna cena artikla. Pogledati: Promena cena u dokumentima.

Ukoliko je tekući artikl definisan kao pakovanje nekog drugog artikla, može se na ovom mestu uneti posebna cena za to pakovanje.

Pored uslova prodaje koji se zadaju na samom računu, moguće je za svaki artikl definisati dodatni rabat i rok plaćanja koji se dodaju onim unetim u zaglavlju računa.


Sadržaj | Opšta načela | Roba