Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap > Roba

Portfolio ili klasifikacija robe je hijerarhijska struktura grupa i podgrupa robe po kojoj se artikli svrstavaju u bazi Dolapa. Na osnovu klasifikacije moguće je listanje robe samo određene vrste u okviru lager liste filtriranjem po klasifikatoru robe. Ova lista se dalje može upotrebiti za dobijanje robnih i finansijskih izveštaja o prometu robe, kao i za druge aktivnosti – štampanje etiketa, popis dela lagera itd. Klasifikacija robe nije obavezna, ali u tom slučaju nije moguća pogodnost listanja i sortiranja robe po razvrstanju.
Kod evidentiranja robe ili izmena podataka o robi, klasifikator robe se unosi sa jezička Detalji izborom klasifikatora iz hijerarhijske liste koja je unapred uneta. Ukoliko potrebni klasifikator nije unet može se dodati u listu.

Dodela klasifikatora


Klasifikator robe je četvorocifreni broj, ali je podela na tri hijerarhijska nivoa sa sledećim značenjem cifara:
           G.P.VV
gde su:
    - G grupa robe
    - P podgrupa robe
    - VV vrsta robe

Cifra grupe ne može biti 0, tako da je moguće imati maksimalno 9 osnovnih grupa robe (od 1 do 9). Svaka grupa može sadržati najviše 10 podgrupa (0 - 9) i svaka podgrupa robe može sadržati do 100 vrsta robe (00 - 99 ). Primer:

3 Pića grupa
3.0 Voda podgrupa
3.1 Sokovi podgrupa
3.2 Alkoholna pića podgrupa
3.2.00 Pivo vrsta
3.2.01 Šampanjska vina vrsta
3.2.02 Bela vina vrsta
3.2.03 Crna vina vrsta
3.2.04 Crvena vina vrsta
3.2.05 Desertna vina vrsta

Kod unošenja stavki u listu razvrstanja tačke mogu da se kucaju, ali nisu obavezne, tj. klasifikator može da se unosi kao običan četvorocifreni broj.

Editor klasifikacije

Artiklima se dodeljuju klasifikatori trećeg, poslednjeg nivoa hijerarhije – vrsta robe, tj. ne mogu biti svrstani direktno u grupu ili podgrupu.

Savet

Izrada klasifikacije robe može biti zahtevan posao, ali je najbolje to uraditi na samom početku dok još nisu uneti artikli ili dok ih ima sasvim malo. Odlaganjem tog posla za kasnije on se samo uvećava, jer raste broj artikala koje treba klasifikovati, tako da se na kraju nikad i ne uradi. Nije potrebno unapred predvideti sve moguće grupe i podgrupe. Lista razvrstanja se može dopunjavati kako se bude dopunjavao i menjao asortiman robe. U kombinaciji sa opcijom iz podešavanja programa da je klasifikator obavezan obezbeđuje se da svaki artikal koji se uvede u bazu bude svrstan u odgovarajuću kategoriju robe.


Sadržaj | Opšta načela | Roba