Kada se unese šifra robe na nekom mestu u programu ukoliko postoji identičan alijas ili više alijasa dolazi do kolizije i pojavljuje se dijalog gde korisnik treba da izabere traženu robu iz liste artikala koji imaju identičnu šifru ili alijas.

Ukoliko su alijasi povezani sa komitentom, prilikom izrade kalkulacije, ako se u zaglavlju unese šifra tog komitenta, razrešenje će biti automatsko, tj. biće automatski izabrana roba čiji je alijas povezan s komitentom.

Savet

Preporuka je da se kao osnovna šifra robe koristi bar-kod artikla koji garantuje jedinstvenost šifara u svetu. Kako su bar-kodovi 13-tocifreni brojevi, a interne šifre dobavljača imaju manji broj cifara, kolizije se neće javljati. Ukoliko se umesto bar-koda primenjuju interne šifre, treba izabrati šemu šifriranja koja je različita od šifara dobavljača za koje se planira unos alijasa.

Pogledati

Alijasi


Sadržaj | Opšta načela | Roba