Meni Konfiguracija > Podešavanja > Preduzeće

U slučaju da postoji makar jedan izdvojeni objekat za koji se formira replika baze podataka, neophodno je na računaru na kome se nalazi glavna baza navesti putanju (path) do uređaja/foldera (USB disk, disketa ZIP) preko koga se vrši prenos podataka. U slučaju da je program instaliran na više računara u mreži, ovu putanju treba definisati na jednom računaru i replikaciju obavljati samo na njemu, jer bi promena računara najverovatnije iziskivala i modifikovanje ovog parametra.
Dovoljno je navesti samo slovo fleš diska sa dvotačkom, npr. F:, jer program sam formira strukturu foldera.


Sadržaj | Podešavanja | Preduzeće