Meni Konfiguracija > Podešavanja

Naziv i podešavaja preduzeća.
Sadržaj | Podešavanja