Meni Konfiguracija > Podešavanja > Preduzeće

Unose se osnovni podaci o preduzeću kod otvaranja novog preduzeća ili ispravka već unetih podataka.
Polje Kraći naziv se obavezno popunjava. Ovaj se naziv pojavljuje u panelu za izbor aktivnog preduzeća / poslovnog objekta.
Prilikom otvaranja novog preduzeća nakon potvrde klikom na dugme U redu biće formirana izdvojena baza za novo preduzeće. U okviru preduzeća moguće je otvoriti izdvojene evidencije za maksimalno 99 poslovnih objekata.
Za rad sa robnim dokumentima neophodno je otvoriti makar jedan poslovni objekat.

Podrazumevano preduzeće kod pokretanja programa

Ukoliko ima više preduzeća, kod startovanja programa biće automatski izabrano kao aktivano preduzeće sa ovom uključenom opcijom.

Pogledati

Prvo pokretanje


Sadržaj | Podešavanja | Preduzeće