Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap

Podešavanja prikaza.

Prikaži rešetku u tabelama

Uključivanje i isključivanje prikaza linija između redova i kolona u tabelama.

Oboji svaki drugi red tabele

Radi povećanja preglednosti tabela, uključivanjem ove opcije redovi će se naizmenice bojiti belom i svetlo plavom bojom. Opcija se primenjuje kod narednog otvaranja tabele, tj. neće biti primenjena na trenutno prikazane tabele na ekranu.

Prikaži balone sa zbirom selektovanih redova u tabelama

Uključivanje i isključivanje balona sa zbirom brojeva iz kolone na koju se klinke prilikom selektovanja više redova u okviru tabela. Radi samo za selektovanje mišem u kombinaciji sa tasterima Shift i Ctrl. Pogledati: Tebele - Zbir po koloni.

Uključi ponovo sva isključena pitanja i obaveštenja

Program na više mesta izbacuje prozor sa dodatim obaveštenjem o naredbi ili kontrolnim pitanjem da li se želi izvršenje komande, npr. da li je korisnik siguran da želi da obriše nešto. Vremenom kada korisnik stekne iskustvo ova obaveštenja i pitanja postaju suvišna i usporavaju rad. Stoga većina njih nudi mogućnost da se isključi njihovo pojavljivanje. Isključivanje važi samo za konkretno pitanje ili obaveštenje. Ovom komandom se pitanja i obaveštenja ponovo uključuju. Uključuju se sva isključena pitanja i obaveštenja. Klikom na dugme Reset uključuju se sva isključena pitanja i obaveštenja.

Napomena

Prilikom isključivanja pitanja pamti se odgovor na koji je korisnik kliknuo kao podrazumevani budući odgovor. Na primer ako korisnik prilikom brisanja stavke iz kalkulacije označi da se kontrolno pitanje isključi i pri tome klikne na ne, onemogućiće svaki sledeći pokušaj brisanja stavki iz kalkulacija, jer će podrazumevani odgovor biti ne. U tom slučaju potrebno je na ovom mestu resetovati kontrolna pitanja. Preporuka je da se ona uglavnom isključuju kada se zadaje potvrdni odgovor.

Označi kraj operacija koje traju duže od n sekundi

Prilikom kopiranja i importovanja podataka, kod replikacije podatka, održavanja baze itd. na ekranu se pojavljuje dijalog sa progres linijom koja grafički označava napredak operacije. Kraj operacije se može označiti zvučnim signalom ukoliko traje duže od broja sekundi koje korisnik zadaje na ovom mestu. Minimalna vrednost je 1 sekunda. Vrednošću 0 se isključuje zvučno oglašavanje.

Automatski osveži tabelu kada se unese izmena u filter objekata

Kada je ova opcija uključena nakon izbora poslovnih objekta u Filteru objekata, korisnik ne mora da zadaje komandu Obnovi prikaz, tj. tabela će automatski biti osvežena istog trenutka kada se neki poslovni objekat uključi ili isključi. U situaciji kada postoji velika količina podataka i kada se podaci prenose preko mreže ovo može dovesti do treperenja ekrana i usporavanja rada, kada je bolje da ova opcija ostane isključena.


Sadržaj | Podešavanja | Dolap