Meni: Konfiguracija > Podešavanja

Na ovom mestu se nalaze opšta podešavanja koja se tiču rada programa. Većina ovih podešavanja se odnose samo za korisnika računara koji ih postavi. Ukoliko na računaru ima više korisničkih naloga ili je u pitanju mrežna instalacija i ima više računara, posebno se podešavaju na svakom računaru za svakog korisnika i mogu se razlikovati. Podeljena su u nekoliko grupa:
Sadržaj | Podešavanja