Meni: Prikaz

Određeni broj izveštaja ima mogućnost simultanog prikaza podataka iz više poslovnih objekta. Podrazumevano, svaki izveštaj prikazuje podatke iz tekućeg poslovnog objekta. Filter objekata prikazuje listu svih poslovnih objekata tekućeg preduzeća i omogućava da se dodatno izaberu i drugi poslovni objekti kada se u tabeli dodaju kolone sa podacima iz selektovanih objekta.

Premeštanje panela Poslovni objekti

Inicijalno podešavanje programa je da se kolone objekta ne dodaju i uklanjaju automatski označavanjem i uklanjanjem oznaka na poslovnim objektima iz razloga što kod velikih količina podataka i rada preko mreže može doći do neprijatnog treperenja ekrana i umanjena efikasnosti operatera. Stoga je potrebno da se nakon izbora poslovnih objekata zada komanda Obnovi prikaz pritiskom na taster F5 ili klikom na dugme Obnovi prikaz glavnog toolbar-a ili toolbar-a samog panela.
Automatsko obnavljanje tabela za filter objekata se može uključiti iz podešavanja prikaza programa.

Panel filtera objekata nije od značaja kada se podaci vode samo za jedan poslovni objekat, te se njegov prikaz može isključiti klikom na dugme X u gornjem desnom uglu panela.

Kao i panel poslovnih objekata, panel filtera objekata se može premestiti na drugu poziciju na ekranu, menjati njegova veličina i sl.

Pogledati

Panel Poslovni objekti


Sadržaj | Opšta načela