Meni: Datoteka > Import podataka

Opcije importovanja se pojavljuju kao dijalog kod lepljenja (copy/paste) podataka ili kao jezičak u dokumentu za izradu mape importovanja.

Opcije importovanja podataka

Ove opcije korisniku omogućavaju dodatnu kontrolu nad procesom importovanja podataka. Sadržaj ovog dijaloga određuje tabela u koju se podaci importuju i različiti su za svaki tip tabele/dokumenta. Neke tabele nemaju opcije importovanja i kod njih će jezičak opcija u dokumentu mapiranja biti prazan, dok se kod lepljenja podataka dijalog ne pojavljuje. Značenje opcija je samoobjašnjivo u kontekstu dokumenta u kojem se vrši import podataka.
Prilikom izrade mape importovanja potrebno je da se opcije podese jer se u zavisnosti od njihovog podešavanja mogu dobiti bitno različiti rezultati importovanja.

Napomena

Za razliku od dokumenata kod kojih, ako podaci nisu importovani na željeni način, jednostavno mogu da se ne sačuvaju, roba se odmah zapisuje u bazu podataka. Stoga je kod importa robe dodata opcija simulacije importa kada artikli neće biti upisani u bazu, ali će se dobiti identičan izveštaj kao kod pravog importovanja.
Izveštaj importovanja se ne prikazuje ako nema ni jedne greške ili napomene.

Pogledati

Import podataka
Mapiranje import polja


Sadržaj | Opšta načela | Import podataka