Meni: Konfiguracija > Podešavanja

Za podešavanje programa pogledati posebno poglavlje Link na Podešavanja.

Iz samog podešavanja programa klikom na dugme Pomoć ili pritiskom na taster F1 otvoriće se pomoć vezana za tekuću sekciju podešavanja.


Sadržaj | Početak