Opšti podaci o komitentu odnose se na sva preduzeća i uneti u okviru bilo kog preduzeća komitent postaje vidljiv svim preduzećima. Komitent ne mora imati karticu u svim preduzećima. Komitent postaje komitent tekućeg preduzeća kada se evidentira kao nov ili kada se izabere komitent koji to nije i odgovori potvrdno na pitanje da li se želi otvaranje kartice.

Opšti podaci o komitentu

Opšti podaci komitenta, koji važe za sva preduzeća, čine podaci iz jezičaka:
  • Opšti podaci
  • Lica za kontakt
Podaci koji važe samo za tekuće preduzeće unose se na jezičku:
  • Detalji

Šifra komitenta

Šifre komitenata su numeričke i automatski se numerišu počev od broja 1.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti