Meni: Pomoć > Licenca

Nakon isteka probne ili redovne licence pristup podacima se ograničava samo na čitanje, tj. moguć je samo pregled podataka i izveštaja, dok je unos novih podataka onemogućen. Program se otključava za upis produžavanjem licence i unosom registracionog ključa. Registracioni ključ se izdaje za svaki računar posebno i važi samo za kopiju programa sa serijskim brojem za koju je izdat.

Serijski broj

Potrebno je na mail info@dolap.rs poslati serijski broj kopije programa i nakon uplate naknade za licencu, biće Vam poslat registracioni ključ.
Licenca se izdaje na period od godinu dana.

Na računarima na kojima se ne unose podaci već se samo vrši pregled podataka i izveštaja nije potrebna licenca – upotreba programa Dolap na njima je besplatna.

Za vreme trajanja licence obezbeđena je besplatna tehnička podrška putem e-maila ili telefona i besplatno rešavanje dva incidenta godišnje. Pod incidentom se podrazumeva oštećenje baze podataka usled kvara na računarskoj opremi, nestanka struje i sl., ali ne i oštećenja nastala nemarom korisnika. Besplatno rešavanje incidenta podrazumeva njegovo rešavanje putem maila, telefonom ili remote pristupom. Dolazak u prostorije korisnika se naplaćuje prema stvarnim troškovima i on može biti iniciran samo sa strane korisnika u situaciji ako korisnik nije u mogućnosti da obezbedi udaljeni pristup ili da pošalje na mail tražene datoteke.

Cena licence je za program „onakav kakav je“. Zahtevi za doradama mogu biti besplatni ukoliko autor proceni da mogu biti od interesa većem broju korisnika. Sve druge dorade se naplaćuju prema dogovoru. Cena licence podrazumeva samo cenu dozvole za korišćenje programa. Podrazumeva se da korisnik sam instalira program. Dolazak u prostorije korisnika sa ciljem instalacije programa, obuke korisnika i po bilo kom drugom osnovu, naplaćuju se prema stvarnim troškovima.

Licenca nije prenosiva – korisnik je ne može ustupiti drugom korisniku.

Za više informacija o licenciranju možete da se obratite na mail:
vinko@dolap.rs
ili telefone:
+381 18 4533-571
+381 63 415-703
+382 69 571-134


Sadržaj | Opšta načela