Pocket


Pocket - program za windows mobilni telefon Program Pocket je aplikacija za Pocket PC ili Windows mobilni telefon namenjena prodaji na terenu. Program omogućava izradu narudžbina robe iz baze podataka koja se nalazi na samom uređaju i koja se po potrebi osvežava novim podacima preuzimanjem iz centralnog sistema putem GPRS ili 3G mreže.
Podržana je upotreba industrijskih modela Windows telefona sa ugrađenim bar-kod skenerom, ali se mogu koristiti i obični Windows telefoni sa ekranom osetljivim na dodir, pri čemu aplikacija nije ograničena na upotrebu EAN koda, već se mogu koristiti i interne šifre.
Pored baze artikala, aplikacija raspolaže i bazom kupaca, kao i njihovim saldima.
Program je namenjen izradi narudžbina, ali se može upotrebiti i u druge svrhe prikupljanja podataka kao što su popis robe, prijem robe, prikupljanje EAN kodova i slično.
Sistem je koncipiran sa posebnim naglaskom na minimalnim troškovima mobilne komunikacije sa ciljem da se prodaja na terenu učini jeftinom.

Komunikacija sa centralnom bazom podataka se obavlja preko FTP servera koji može da se nalazi kod hosting provajdera ili u okviru preduzeća ako je dostupan preko interneta.
Komunikacija preko mobilne mreže nije neophodna ako se program koristi u okviru preduzeća. Takođe je moguće da terenski prodavci prikupljene narudžbine prebace u centralnu bazu po povratku u preduzeće. U ovom slučaju za komunikaciju mogu da se koriste i drugi načini povezivanja (lokalna bežična mreža, bluetooth, usb kabl itd.), ali je i dalje potreban FTP server. U te svrhe se može upotrebiti bilo koji komercijalni ili besplatni FTP server koji se instalira na nekom od lokalnih računara.

FillPPC - program za komunikaciju sa mobilnim uređajimaZa povezivanje sa centralnom bazom koristi se posebna desktop aplikacija FillPPC, koja omogućava više načina za integraciju u postojeći informacioni sistem preduzeća, obezbeđuje vezu mobilnim uređajima sa centralnom bazom i zajedno sa programom Pocket čini autonomnu celinu.
Komunikacija sa mobilnim uređajim se u cilju uštede na GPRS saobraćaju, obavlja na principu paketa. FillPPC nakon postavljanja pune kopije podataka na FTP server, šalje dopune sa novim i izmenjenim podacima čime se minimizira količina prenetih podataka.
Prodavac na terenu po potrebi osvežava bazu podataka na svom mobilnom telefonu preuzimanjem ovih dopuna. Gotove narudžbine prodavac šalje na FTP server. FillPPC preuzima narudžbine sa FTP servera i dostavlja ih lokalnom informacionom sistemu. Program se može podesiti da poslove komunikacije sa mobilnim telefonima obavlja potpuno automatski u zadatim vremenskim intervalima, minimiziran u system tray-u.
Maksimalan broj podržanih mobilnih uređaja je 999.

FillPPC se može povezati na bilo koji informacioni sistem:

Povezivanje putem dll-a se ostvaruje puna integracija FillPPC u postojeći sistem. Na ovaj način program direktno pristupa bazi podataka i vrši direktan upis narudžbina. Instalacioni paket sadrži dll za integraciju sa poslovno knjigovodstvenim programom Dolap.

Drugi način je preko eksportovanih podataka u tekstualne fajlove. Instalacioni paket sadrži dll za preuzimanje podataka iz tekst fajlova kao i demo primere. Takođe sadrži i opis sturkture ovih fajlova. Prilagođavanjem eksporta prema datim primerima, ovaj dll se može koristiti u eksploataciji, ali se može izraditi i dll koji će preuzimati podatke iz fajlova drugačije strukture.
U ovom slučaju potreban je i dodatni program ili modul koji će preuzete narudžbine importovati u bazu podataka. FillPCC omogućava više načina trigerovanja ovog programa.

Ovde se mogu preuzeti probne verzije programa Pocket i FillPPC, koje su potpuno funkcionalne, osim što je upotreba programa ograničena na 60 dana.


FillPPC v2.03 (1,2 Mb)

Program zahteva:
Windows 2000 ili noviji Windows operativni sistem.
Manje od 10 Mb prostora na disku.
FTP server.Pocket v1.3  (180 Kb)

Program zahteva:
Windows Mobile Proffesional v5 ili noviji, tj. mobilni uređaj sa ekranom osetljivim na dodir. Takođe se može koristiti i na Windows Mobile Classic (Pocket PC) uz komunikaciona ograničenja koja ima ovaj uređaj.Instalira se na mobilni telefon uz pomoć programa Active Sync.
Program se može direktno preuzeti sa mobilnog telefona sa stranice:
www.pocket.dolap.rs


Cena

FillPPC 400 €
Pocket 50 € za svaki mobilni uređaj

U dinarskoj protivvrednosti plus PDV.
Cena je jendokratna bez godišnjih paušala. Uključuje telefonsku podršku za dva incdenta. Dolazak kod korisnika, instalcija programa i dodatna podrška se posebno naplaćuju.
Nove minorne verzije programa se ne naplaćuju.
Ukoliko je potrebna izrada DLL-a, cena zavisi od složenosti programa i stvar je direktnog dogovra.