Meni: Uređivanje > Kopiraj

Ova se komanda koristi za kopiranje selektovanih redova tabele na clipboard radi njihovog lepljenja u druge tabele programa ili za prenos u druge programe. Može se takođe zadati klikom na dugme Kopiraj toolbar-a. Nedostupna je ako nema označenih redova.
Dostupna je takođe kombinacijom tastera Ctrl C, ali za razliku od komande zadate iz menija Uređivanje i preko toolbar-a, koje uvek kopiraju označene redove tabele, prečicom sa tastature se kopira podatak na kome se nalazi fokus. Ako je fokus na formi u ćeliji za unos podataka, kopiraće se sadržaj ćelije.


Sadržaj | Meni | Uređivanje