Meni: Uređivanje > Iseci

Ova se komanda koristi za brisanje i istovremeno kopiranje selektovanih redova tabele na clipboard. Dostupna je takođe klikom na dugme Isecanje toolbar-a i kombinacijom tastera Ctrl X. Nedostupna je ako nema označenih redova. Ako se komanda zada prečicom sa tastature u okviru forme, ne radi se isecanje redova tabele već podatka u okviru ćelije na kojoj se nalazi fokus.


Sadržaj | Meni | Uređivanje