Učitavanje / čuvanje / izbor šablona

Program Dolap za štampanje koristi interne šablone, ali omogućava njihovo snimanje i učitavanje u fajlovima sa ekstenzijom .rpt čime je omogućeno da se sačuva rezervna kopija šablona, da se šablon pošalje nekome na e-mail ili da se preuzme šablon iz eksternog fajla.
Uz program Dolap se isporučuju primeri šablona čijim se prilagođavanjem može brzo napraviti novi korisnički šaboln. Međutim ovi šabloni nisu "radni", tj. oni se nalaze u eksternom fajlu Standard.rpt, dok sam program stiže bez ijednog šablona.

Upravljanje šablonima

Ovaj se dijalog pojavljuje kod učitavanja ili snimanja šablona. Da bi se učitao šablon iz eksternog fajla, potrebno je kliknuti na Učitaj iz fajla, a zatim navesti izbor na tekuću godinu u okviru foldera u kome je instaliran Dolap i izabrati fajl Standard.rpt ukoliko se želi učitavanje predefinisanih primera.
Nakon ovoga šablon se može sačuvati kao "radni" klikom na disketu u toolbar-u. Potrebno je kliknuti na taster Novi i uneti ime novom šablonu.
Važno je napomenuti da se šablon može sastojati iz tri odvojene sekcije: Telo, Zaglavlje i Kraj dokumenta, te da je kod učitavanja potrebno učitati svaki i sačuvati ga pod istim imenom. Lista sadrži oznake T, K i Z za sekcije od kojih se sastoji šablon.
Ovaj dijalog takođe omogućava brisanje šablona.
Za jedan tip dokumenta se može imati više šablona.

Napomena

Ovaj se dijalog, bez komandi za učitavanje i čuvanje, pojavljuje kod izbora šablona preko koga se želi štampanje.


Sadržaj | Opšta načela | Šabloni za štampanje