Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap

Izbor da li se želi da program ispiše na ekranu upozorenje kada se desi neki od navedenih događaja. Ovo ima za cilj da se izbegnu greške u toku rada. Osim upozorenja program neće uraditi ništa drugo tj. neće sprečiti da se podatak ipak unese.


Sadržaj | Podešavanja | Dolap