Program Dolap omogućava da se kod štampanja dokumenta i izveštaja preko korisnički definisanih šablona elementi šablona natpis i polje i kao i vrednosti kolona koje sadrže natpis ili polje mogu štampati kao bar-kod.

Bar-kodovi robe

Simbologije bar-kodova

U okviru programa Dolap podržane su sledeće simbologije bar-kodova:
Code 39 Bar-kod široke industrijske primene, jednostavan za očitavanje na svim skenerima
Code 128 Kompaktni bar-kod široke industrijske primene
EAN 13 Evropski standardni bar-kod za označavanje roba i usluga sa 13 cifara
EAN 8 Evropski standardni bar-kod za označavanje roba i usluga sa 8 cifara
UPC-A Američki standardni bar-kod za označavanje roba i usluga sa 12 cifara
Američki 8-cifreni bar-kod UPC-E nije podržan.

Code 39 i Code 128 su pogodni za označavanje dokumentacije, npr. u vrhu stranice može da se štampa bar-kod sa brojem dokumenta. Code 39 je jednostavan bar-kod za očitavanje na svim skenerima, ali su njegovi nedostaci što zauzima dosta prostora u odnosu na Code 128 i što sem cifara prihvata nekoliko interpunkcijskih znakova: „-. *$/+%”, dok Code 128 prihvata i sva velika i mala slova engleskog alfabeta i zauzima mnogo manje prostora.
Code 128 sa svoje strane podržava tri subseta: A, B i C. Prvi može da prihvati kontrolne znakove i nije podržan programom Dolap. Subset B sadrži cifre, slova i interpunkcijske znakove, dok subset C sadrži samo cifre i još je kompaktniji. Program Dolap će bar-kod štampati u subsetu C ako sadrži samo cifre, dok će automatski prebaciti na subset B ukoliko ima nekog drugog znaka.

Za štampanje šifara robe treba odabrati EAN/UPC bar-kod.

Ukoliko se označava broj dokumenta bar-kodom, kako bi on uvek bio iste širine može se polju koje se štampa dodati modifikator polja.

Štampanje bar-koda u tabelama dokumenta nema veliku praktičnu primenu. Međutim, bar-kod se može štampati u okviru tabele iz izveštaja Štampanje etiketa, koje pored ostalih elemenata, naziva artikla, cene itd., mogu sadržati i EAN/UPC bar-kod proizvoda.

Izbor bar-koda

Da bi se natpis ili polje štampali kao bar-kod potrebno je iz padajuće liste odabrati simbologiju bar-koda.

Bar-kod u koloni tabele

Pored pobrojanih simbologija, padajuća lista nudi još dve opcije:

Auto (EAN/UPC/128)
Auto (EAN/UPC)

Ove su opcije predviđene za štampanje šifara robe. Ukoliko je šifra validan 13 ili 8-cifreni EAN kod ili 12-cifreni UPC-A kod, štampaće se bar-kod sa odgovarajućom simbologijom. Ukoliko je u pitanju interna šifra, u prvom slučaju biće štampana kao Code 128, a u drugom slučaju kao precrtani, neispravni bar-kod.
Prva opcija je pogodna za štampanje etiketa robe za prodavnice, magacine, izložbeni prostor velikoprodaje itd. ukoliko se koristi bar-kod skener za izradu porudžbina, popisa robe, kontrolu izdvajanja robe i sl. Druga opcija je pogodnija za štampanje labela za etiketiranje robe, čime se izbegava mogućnost da bude zalepljen neispravan EAN/UPC bar-kod na artiklu.

Da bi se bar-kod pojavio u uređivaču šablona potrebno je označiti opciju Pregled bar-koda. Za polja, koja u vreme uređivanja nemaju vrednost, potrebno je uneti uzorak vrednosti.

Podešavanja bar-koda

Visina bar-koda je određena visinom polja ili visinom ćelije tabele koje korisnik postavi. Međutim širina bar-koda je određena širinom uske linije tzv. X-dimenzijom. Kako ona mora biti konstanta u celom bar-kodu, ona direktno određuje širinu bar-koda. Tako da polje koje korisnik odredi može biti „probijeno“ sa desne strane u cilju štampanja ispravnog koda, tj. nije dozvoljeno sažimanje bar-koda kao kod slike, jer bi time X-dimenzija bila različita na različitim mestima u bar-kodu, čime se gubi garancija da će biti čitljiv za bar-kod skenere.
Ovo dalje za posledicu ima to što širina bar-koda neće biti jednaka na ekranu i na različitim štampačima. Zbog niske rezolucije ekrana, širina bar-koda u print preview i u samom uređivaču neće biti vereno prikazana. Ovo je naročito vidljivo kod zumiranja kada se bar-kod skokovito menja. Naime, kako se tanka linija po širini sastoji od konačnog broja tačaka, uvećanjem ili umanjenjem za samo jednu tačku, razlika će na primer kod EAN 13 koda, koji je širok 113X, biti 113 tačaka uvećanja ili umanjena širine. Nije moguće formirati ispravan bar-kod čija je širina između te dve širine. Na laserskom štampaču gde je rezolucija 600 tačaka po inču tih 113 tačaka je 4,78 mm, tj. u tim koracima bar-kod može da se uveća ili umanji.

Preporuka je da se izgled dokumenta koji sadrži bar-kod proveri na samom papiru. Zbog čestih proba i uštede papira, najbolje je da se instalira neki besplatni program za PDF štampač i da se štampa u PDF datoteku. Ovi PDF štampači imaju rezoluciju kao laserski štampači, pa će „otisak“ u PDF-u biti veran onom koji će se dobiti na papiru.

Standardna X-dimenzija, tj. širina uske linije kod EAN/UPC kodova je 0,33 mm. Dopušteno je umanjene do faktora 0,8 ( 0,264 mm ) i uvećanje do faktora 2 ( 0,66 mm ).

X-dimenzija kod Code 39 ne bi trebala da bude manja 0,19 mm. Preporuka je 0,33 mm.

Code 128 takođe treba štampati sa širinom uske linije od 0,33 mm, dok je dozvoljeno umanje do 0,249 mm i uvećanje do najviše 1,016 mm.

Kod štampanja bar-kod u ćeliji tabele, bar-kod zauzima celokupan nje prostor, tj. štampa se uz samu ivicu ćelija. Stoga je predviđen unos margina za sve četiri strane da bi se on odvojio od ivica i ujedno regulisala njegova visina, pošto će ćelija najčešće imati veću visu od standardne visine koda.


Sadržaj | Opšta načela | Šabloni za štampanje