Meni: Izveštaji > Specifikacije dokumenata > Povratnica dobavljaču

Specifikacija povratnica dobavljaču je izveštaj koji služi za prikaz liste svih povratnica za izabrani period. Lista sadrži ukupne vrednosti po svakoj povratnici, kao i ukupan zbir cele liste.

Prikaz specifikacije

Nakon izbora početnog i konačnog datuma perioda kliknuti na taster Prikaži.
Početni i konačni datum su obuhvaćeni periodom.


Sadržaj | Meni | Specifikacije