Preporučljivo radno okruženje za rad programa su Windows 7 i Windows 8 sa najnovijim dopunama za ove operativne sisteme. Minimalno radno okruženje je Windows XP SP3.
Posebnih zahteva za računarskom konfiguracijom nema, tj. program će raditi na računaru na kome radi Windows XP SP3.
Preporučljivo je, ali ne i neophodno da Windows bude preveden na srpski jezik. Srpski jezički paket se može besplatno preuzeti sa www.microsoft.rs

Nije neophodno, ali je vrlo preporučljivo da se instaliraju srpska latinična tastatura i srpski sistemski fontovi. Potrebno je u "Regionalnim i jezičkim opcijama" iz kontrolne table, pored srpskih jezičkih opcija i srpske tastature, postaviti srpski jezik za ne-unikod programe.
Kako srpska tastatura na Windows XP ima grešku, tj. na numeričkom delu tastature otkucava tačku umesto zareza, može se kao jezik unosa staviti srpski, a zatim izabrati slovenačka ili hrvatska tastatura, koje nemaju ovu grešku. Ovo važi samo za Windows XP operativni sistem.

Napomena

Dolap je prilagođen evropskim standardima, tako da se za odvajanje decimalnih mesta u brojevima koristi zarez, a ne tačka.

Za rad programa nije potrebna instalacija ni jedne standardne baze podataka.


Sadržaj | Početak