Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Kasa

Ova su podešavanja potrebna samo ukoliko je u upotrebi dodatni program PC kasa.

Broj kasa

U polju treba uneti broj PC kasa u poslovnom objektu.

Prodaja preko potrošačkih kartica

Uključivanjem ovog polja kasirima će biti omogućeno ovo sredstvo naplate kada se promet evidentira na karticama komitenata koji imaju oznaku potrošač.

Štampanje isečaka potrošačkih kartica

Uključivanjem ovog polja će se nakon naplate potrošačkom karticom, pored fiskalnog isečka, štampati i isečak - potvrda koju potpisuje kupac. Pored iznosa računa sadrži i stanje potrošačke kartice.

Prodaja preko izdatih potvrda

Prodaja preko izdatih potvrda će omogućiti naplatu na kasi potvrdama, bonovima, poklon čestitkama i slično.

Dozvoli kasi traženje robe

Ovu opciju obično ne treba koristiti ako se roba na kasi identifikuje bar - kodom, naročito ako je u upotrebi POS tastatura. U slučaju korišćenja internih šifara, ova opcija je preporučljiva. Kasir može da izlistava artikle na osnovu unetog dela naziva artikla.

Maksimalan kusur za ček

Unosi se procenat od vrednosti čeka koji može biti vraćen kao kusur kupcu. U slučaju da kasir treba da vrati veći kusur, kasa neće prihvatiti naplatu čekom na dati iznos.
Primer:
Unet je maksimalan kusur 10% od vrednosti čeka.
Kupac želi da popuni ček na 1.500 dinara.
Iznos računa ne može biti manji od 1.350 dinara jer je maksimalni kusur 150 dinara.

Kod naplate rubriku gotovine popuniti iznosom računa

Ova opcija omogućava da prilikom naplate celokupan iznos računa već bude upisan u rubrici naplate gotovinom, pri čemu, ako je kupac dao tačan iznos novca, dovoljno je da kasir pritisne Enter i izvrši naplatu. U protivnom bi morao bi da unese iznos novca.
Preporučljivo da ova opcija ostane isključena. Unošenjem tačnog iznosa novca koji je kupac dao, biće onemogućeno da se naplati račun koji greškom ima veliki iznos, na primer kada se na mestu količine unese šifra artikla i slično.

Brzi tasteri

Otvara dijalog koji omogućava definisanje artikala za brzi izbor na programbilnoj POS tastaturi. Brzi tasteri

Vaga

Dijalog služi za definisanje sadržaja bar - koda kojeg štampa vaga kako bi kasa "prepoznala" artikl i izmerenu količinu. Vaga

Klauzule kasa računa

Dijalog služi za unos promenljivog teksta koji se štampa pri kraju kasa računa. Klauzule


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat