Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap

Nakon što se neknjiženi dokument proknjiži, program pita korisnika da li da obriše ili sačuva neknjiženi dokument. Ovo pitanje može da se isključi tako što se program po izboru podesi da bez pitanja sačuva ili automatski obriše neknjiženi dokument.
Podešavanje se unosi posebno za svaku vrstu dokumenta.


Sadržaj | Podešavanja | Dolap